За Джи Ес Истейтс

За Джи Ес Истейтс

„Джи Ес Истейтс“ е модерна компания, която предлага пълно обслужване при сделки с недвижими имоти. Ние ще ви представляваме, когато търсите или предлагате имот и ще се погрижим за интересите ви, ако желаете да управляваме ваша собственост. Работим предимно в София и в най-привлекателните за инвестиции части на България.

Нашата мисия е да приложим водещите глобални стандарти за обслужване на локалния пазар. Нашите клиенти са преди всичко наши партньори, с които следваме общата цел да реализираме възможно най-добрата стратегия при желаните сделки с имоти.

Нашите опит и професионализъм ни помагат да вникнем в индивидуалните изисквания на всеки клиент и да му съдействаме в достигането на оптималното решение за него, тук и сега. Стремим се към договорености, които помагат на клиентите ни да добият стойностни имоти, да гарантират доходност на инвестициите си, да реализират собствеността си на реални и конкурентни цени.

Ние сме екип от високо квалифицирани професионалисти: консултанти по недвижими имоти, маркетинг специалисти, икономисти. В процеса на работа с нас, ще можете да се възползвате от нашите умения, познания, контакти и работещо “know-how” за всички видове сделки с имоти. Работата с нас се отличава със:

  • Бързина и точност в предоставянето на информацията за пазара
  • Пълна прозрачност на процесите
  • Умения за водене на преговори
  • Надеждност и добро управление на сделките
  • Персонално обслужване с усмивка

Уверени сме, че точно с това ще запомните нашето сътрудничество.